Ontslag Rijnsaterwoude

Uw werkgever in Rijnsaterwoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijnsaterwoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijnsaterwoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijnsaterwoude. Uw werkgever in Rijnsaterwoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijnsaterwoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijnsaterwoude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijnsaterwoude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijnsaterwoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijnsaterwoude of met bevallingsverlof bent in Rijnsaterwoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijnsaterwoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijnsaterwoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijnsaterwoude
 • Als u in Rijnsaterwoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijnsaterwoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijnsaterwoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijnsaterwoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijnsaterwoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijnsaterwoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijnsaterwoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijnsaterwoude. Uitzonderingen in Rijnsaterwoude;
 • Als uw werkgever in Rijnsaterwoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijnsaterwoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijnsaterwoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijnsaterwoude niet geschikt voor uw werk in Rijnsaterwoude of
 • u functioneert niet voldoende in Rijnsaterwoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijnsaterwoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijnsaterwoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijnsaterwoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijnsaterwoude verblijft, dan mag uw werkgever in Rijnsaterwoude u eveneens wel ontslaan.