Ontslag Rijksdorp

Uw werkgever in Rijksdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijksdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijksdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijksdorp. Uw werkgever in Rijksdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijksdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijksdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijksdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijksdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijksdorp of met bevallingsverlof bent in Rijksdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijksdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijksdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijksdorp
 • Als u in Rijksdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijksdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijksdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijksdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijksdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijksdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijksdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijksdorp. Uitzonderingen in Rijksdorp;
 • Als uw werkgever in Rijksdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijksdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijksdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijksdorp niet geschikt voor uw werk in Rijksdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Rijksdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijksdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijksdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijksdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijksdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Rijksdorp u eveneens wel ontslaan.