Ontslag Rijkevoort-de walsert

Uw werkgever in Rijkevoort-de walsert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijkevoort-de walsert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijkevoort-de walsert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijkevoort-de walsert. Uw werkgever in Rijkevoort-de walsert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijkevoort-de walsert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijkevoort-de walsert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijkevoort-de walsert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijkevoort-de walsert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijkevoort-de walsert of met bevallingsverlof bent in Rijkevoort-de walsert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijkevoort-de walsert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijkevoort-de walsert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijkevoort-de walsert
 • Als u in Rijkevoort-de walsert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijkevoort-de walsert wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijkevoort-de walsert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijkevoort-de walsert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijkevoort-de walsert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijkevoort-de walsert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijkevoort-de walsert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijkevoort-de walsert. Uitzonderingen in Rijkevoort-de walsert;
 • Als uw werkgever in Rijkevoort-de walsert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijkevoort-de walsert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijkevoort-de walsert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijkevoort-de walsert niet geschikt voor uw werk in Rijkevoort-de walsert of
 • u functioneert niet voldoende in Rijkevoort-de walsert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijkevoort-de walsert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijkevoort-de walsert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijkevoort-de walsert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijkevoort-de walsert verblijft, dan mag uw werkgever in Rijkevoort-de walsert u eveneens wel ontslaan.