Ontslag Rijkevoort

Uw werkgever in Rijkevoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijkevoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijkevoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijkevoort. Uw werkgever in Rijkevoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijkevoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijkevoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijkevoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijkevoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijkevoort of met bevallingsverlof bent in Rijkevoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijkevoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijkevoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijkevoort
 • Als u in Rijkevoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijkevoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijkevoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijkevoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijkevoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijkevoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijkevoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijkevoort. Uitzonderingen in Rijkevoort;
 • Als uw werkgever in Rijkevoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijkevoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijkevoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijkevoort niet geschikt voor uw werk in Rijkevoort of
 • u functioneert niet voldoende in Rijkevoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijkevoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijkevoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijkevoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijkevoort verblijft, dan mag uw werkgever in Rijkevoort u eveneens wel ontslaan.