Ontslag Rijkerbeek

Uw werkgever in Rijkerbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijkerbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijkerbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijkerbeek. Uw werkgever in Rijkerbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijkerbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijkerbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijkerbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijkerbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijkerbeek of met bevallingsverlof bent in Rijkerbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijkerbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijkerbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijkerbeek
 • Als u in Rijkerbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijkerbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijkerbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijkerbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijkerbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijkerbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijkerbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijkerbeek. Uitzonderingen in Rijkerbeek;
 • Als uw werkgever in Rijkerbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijkerbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijkerbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijkerbeek niet geschikt voor uw werk in Rijkerbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Rijkerbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijkerbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijkerbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijkerbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijkerbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Rijkerbeek u eveneens wel ontslaan.