Ontslag Rijkel

Uw werkgever in Rijkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijkel. Uw werkgever in Rijkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijkel of met bevallingsverlof bent in Rijkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijkel
 • Als u in Rijkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijkel. Uitzonderingen in Rijkel;
 • Als uw werkgever in Rijkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijkel niet geschikt voor uw werk in Rijkel of
 • u functioneert niet voldoende in Rijkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijkel verblijft, dan mag uw werkgever in Rijkel u eveneens wel ontslaan.