Ontslag Rijkebuurt

Uw werkgever in Rijkebuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijkebuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijkebuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijkebuurt. Uw werkgever in Rijkebuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijkebuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijkebuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijkebuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijkebuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijkebuurt of met bevallingsverlof bent in Rijkebuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijkebuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijkebuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijkebuurt
 • Als u in Rijkebuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijkebuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijkebuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijkebuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijkebuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijkebuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijkebuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijkebuurt. Uitzonderingen in Rijkebuurt;
 • Als uw werkgever in Rijkebuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijkebuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijkebuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijkebuurt niet geschikt voor uw werk in Rijkebuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Rijkebuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijkebuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijkebuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijkebuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijkebuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Rijkebuurt u eveneens wel ontslaan.