Ontslag Marijenkampen

Uw werkgever in Marijenkampen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Marijenkampen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Marijenkampen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Marijenkampen. Uw werkgever in Marijenkampen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Marijenkampen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Marijenkampen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Marijenkampen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Marijenkampen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Marijenkampen of met bevallingsverlof bent in Marijenkampen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Marijenkampen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Marijenkampen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Marijenkampen
 • Als u in Marijenkampen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Marijenkampen wilt opnemen;
 • Omdat u in Marijenkampen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Marijenkampen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Marijenkampen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Marijenkampen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Marijenkampen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Marijenkampen. Uitzonderingen in Marijenkampen;
 • Als uw werkgever in Marijenkampen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Marijenkampen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Marijenkampen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Marijenkampen niet geschikt voor uw werk in Marijenkampen of
 • u functioneert niet voldoende in Marijenkampen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Marijenkampen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Marijenkampen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Marijenkampen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Marijenkampen verblijft, dan mag uw werkgever in Marijenkampen u eveneens wel ontslaan.