Ontslag Rijckholt

Uw werkgever in Rijckholt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijckholt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijckholt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijckholt. Uw werkgever in Rijckholt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijckholt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijckholt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijckholt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijckholt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijckholt of met bevallingsverlof bent in Rijckholt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijckholt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijckholt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijckholt
 • Als u in Rijckholt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijckholt wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijckholt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijckholt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijckholt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijckholt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijckholt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijckholt. Uitzonderingen in Rijckholt;
 • Als uw werkgever in Rijckholt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijckholt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijckholt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijckholt niet geschikt voor uw werk in Rijckholt of
 • u functioneert niet voldoende in Rijckholt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijckholt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijckholt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijckholt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijckholt verblijft, dan mag uw werkgever in Rijckholt u eveneens wel ontslaan.