Ontslag Rietven

Uw werkgever in Rietven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rietven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rietven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rietven. Uw werkgever in Rietven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rietven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rietven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rietven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rietven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rietven of met bevallingsverlof bent in Rietven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rietven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rietven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rietven
 • Als u in Rietven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rietven wilt opnemen;
 • Omdat u in Rietven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rietven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rietven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rietven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rietven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rietven. Uitzonderingen in Rietven;
 • Als uw werkgever in Rietven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rietven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rietven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rietven niet geschikt voor uw werk in Rietven of
 • u functioneert niet voldoende in Rietven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rietven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rietven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rietven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rietven verblijft, dan mag uw werkgever in Rietven u eveneens wel ontslaan.