Ontslag Rietveld

Uw werkgever in Rietveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rietveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rietveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rietveld. Uw werkgever in Rietveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rietveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rietveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rietveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rietveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rietveld of met bevallingsverlof bent in Rietveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rietveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rietveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rietveld
 • Als u in Rietveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rietveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Rietveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rietveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rietveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rietveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rietveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rietveld. Uitzonderingen in Rietveld;
 • Als uw werkgever in Rietveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rietveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rietveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rietveld niet geschikt voor uw werk in Rietveld of
 • u functioneert niet voldoende in Rietveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rietveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rietveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rietveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rietveld verblijft, dan mag uw werkgever in Rietveld u eveneens wel ontslaan.