Ontslag Riethoven

Uw werkgever in Riethoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Riethoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Riethoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Riethoven. Uw werkgever in Riethoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Riethoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Riethoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Riethoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Riethoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Riethoven of met bevallingsverlof bent in Riethoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Riethoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Riethoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Riethoven
 • Als u in Riethoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Riethoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Riethoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Riethoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Riethoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Riethoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Riethoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Riethoven. Uitzonderingen in Riethoven;
 • Als uw werkgever in Riethoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Riethoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Riethoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Riethoven niet geschikt voor uw werk in Riethoven of
 • u functioneert niet voldoende in Riethoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Riethoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Riethoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Riethoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Riethoven verblijft, dan mag uw werkgever in Riethoven u eveneens wel ontslaan.