Ontslag Riethorst

Uw werkgever in Riethorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Riethorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Riethorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Riethorst. Uw werkgever in Riethorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Riethorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Riethorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Riethorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Riethorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Riethorst of met bevallingsverlof bent in Riethorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Riethorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Riethorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Riethorst
 • Als u in Riethorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Riethorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Riethorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Riethorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Riethorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Riethorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Riethorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Riethorst. Uitzonderingen in Riethorst;
 • Als uw werkgever in Riethorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Riethorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Riethorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Riethorst niet geschikt voor uw werk in Riethorst of
 • u functioneert niet voldoende in Riethorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Riethorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Riethorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Riethorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Riethorst verblijft, dan mag uw werkgever in Riethorst u eveneens wel ontslaan.