Ontslag Rietbroek

Uw werkgever in Rietbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rietbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rietbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rietbroek. Uw werkgever in Rietbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rietbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rietbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rietbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rietbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rietbroek of met bevallingsverlof bent in Rietbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rietbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rietbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rietbroek
 • Als u in Rietbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rietbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Rietbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rietbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rietbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rietbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rietbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rietbroek. Uitzonderingen in Rietbroek;
 • Als uw werkgever in Rietbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rietbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rietbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rietbroek niet geschikt voor uw werk in Rietbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Rietbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rietbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rietbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rietbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rietbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Rietbroek u eveneens wel ontslaan.