Ontslag Brielle

Uw werkgever in Brielle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brielle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brielle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brielle. Uw werkgever in Brielle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brielle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brielle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brielle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brielle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brielle of met bevallingsverlof bent in Brielle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brielle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brielle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brielle
 • Als u in Brielle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brielle wilt opnemen;
 • Omdat u in Brielle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brielle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brielle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brielle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brielle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brielle. Uitzonderingen in Brielle;
 • Als uw werkgever in Brielle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brielle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brielle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brielle niet geschikt voor uw werk in Brielle of
 • u functioneert niet voldoende in Brielle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brielle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brielle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brielle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brielle verblijft, dan mag uw werkgever in Brielle u eveneens wel ontslaan.