Ontslag Ried /rie

Uw werkgever in Ried /rie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ried /rie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ried /rie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ried /rie. Uw werkgever in Ried /rie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ried /rie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ried /rie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ried /rie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ried /rie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ried /rie of met bevallingsverlof bent in Ried /rie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ried /rie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ried /rie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ried /rie
 • Als u in Ried /rie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ried /rie wilt opnemen;
 • Omdat u in Ried /rie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ried /rie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ried /rie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ried /rie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ried /rie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ried /rie. Uitzonderingen in Ried /rie;
 • Als uw werkgever in Ried /rie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ried /rie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ried /rie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ried /rie niet geschikt voor uw werk in Ried /rie of
 • u functioneert niet voldoende in Ried /rie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ried /rie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ried /rie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ried /rie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ried /rie verblijft, dan mag uw werkgever in Ried /rie u eveneens wel ontslaan.