Ontslag Ridderkerk

Uw werkgever in Ridderkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ridderkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ridderkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ridderkerk. Uw werkgever in Ridderkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ridderkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ridderkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ridderkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ridderkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ridderkerk of met bevallingsverlof bent in Ridderkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ridderkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ridderkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ridderkerk
 • Als u in Ridderkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ridderkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Ridderkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ridderkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ridderkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ridderkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ridderkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ridderkerk. Uitzonderingen in Ridderkerk;
 • Als uw werkgever in Ridderkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ridderkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ridderkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ridderkerk niet geschikt voor uw werk in Ridderkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Ridderkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ridderkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ridderkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ridderkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ridderkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Ridderkerk u eveneens wel ontslaan.