Ontslag Ridderbuurt

Uw werkgever in Ridderbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ridderbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ridderbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ridderbuurt. Uw werkgever in Ridderbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ridderbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ridderbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ridderbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ridderbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ridderbuurt of met bevallingsverlof bent in Ridderbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ridderbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ridderbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ridderbuurt
 • Als u in Ridderbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ridderbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Ridderbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ridderbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ridderbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ridderbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ridderbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ridderbuurt. Uitzonderingen in Ridderbuurt;
 • Als uw werkgever in Ridderbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ridderbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ridderbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ridderbuurt niet geschikt voor uw werk in Ridderbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Ridderbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ridderbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ridderbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ridderbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ridderbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Ridderbuurt u eveneens wel ontslaan.