Ontslag Rhoon

Uw werkgever in Rhoon mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rhoon zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rhoon

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rhoon. Uw werkgever in Rhoon mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rhoon arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rhoon niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rhoon te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rhoon u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rhoon of met bevallingsverlof bent in Rhoon.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rhoon kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rhoon die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rhoon
 • Als u in Rhoon lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rhoon wilt opnemen;
 • Omdat u in Rhoon lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rhoon lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rhoon wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rhoon op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rhoon

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rhoon. Uitzonderingen in Rhoon;
 • Als uw werkgever in Rhoon bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rhoon aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rhoon gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rhoon niet geschikt voor uw werk in Rhoon of
 • u functioneert niet voldoende in Rhoon.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rhoon

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rhoon niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rhoon of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rhoon verblijft, dan mag uw werkgever in Rhoon u eveneens wel ontslaan.