Ontslag Rhienderen

Uw werkgever in Rhienderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rhienderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rhienderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rhienderen. Uw werkgever in Rhienderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rhienderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rhienderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rhienderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rhienderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rhienderen of met bevallingsverlof bent in Rhienderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rhienderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rhienderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rhienderen
 • Als u in Rhienderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rhienderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Rhienderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rhienderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rhienderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rhienderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rhienderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rhienderen. Uitzonderingen in Rhienderen;
 • Als uw werkgever in Rhienderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rhienderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rhienderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rhienderen niet geschikt voor uw werk in Rhienderen of
 • u functioneert niet voldoende in Rhienderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rhienderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rhienderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rhienderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rhienderen verblijft, dan mag uw werkgever in Rhienderen u eveneens wel ontslaan.