Ontslag Rhenoy

Uw werkgever in Rhenoy mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rhenoy zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rhenoy

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rhenoy. Uw werkgever in Rhenoy mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rhenoy arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rhenoy niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rhenoy te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rhenoy u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rhenoy of met bevallingsverlof bent in Rhenoy.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rhenoy kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rhenoy die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rhenoy
 • Als u in Rhenoy lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rhenoy wilt opnemen;
 • Omdat u in Rhenoy lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rhenoy lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rhenoy wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rhenoy op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rhenoy

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rhenoy. Uitzonderingen in Rhenoy;
 • Als uw werkgever in Rhenoy bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rhenoy aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rhenoy gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rhenoy niet geschikt voor uw werk in Rhenoy of
 • u functioneert niet voldoende in Rhenoy.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rhenoy

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rhenoy niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rhenoy of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rhenoy verblijft, dan mag uw werkgever in Rhenoy u eveneens wel ontslaan.