Ontslag Rhenen

Uw werkgever in Rhenen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rhenen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rhenen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rhenen. Uw werkgever in Rhenen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rhenen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rhenen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rhenen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rhenen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rhenen of met bevallingsverlof bent in Rhenen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rhenen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rhenen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rhenen
 • Als u in Rhenen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rhenen wilt opnemen;
 • Omdat u in Rhenen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rhenen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rhenen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rhenen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rhenen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rhenen. Uitzonderingen in Rhenen;
 • Als uw werkgever in Rhenen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rhenen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rhenen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rhenen niet geschikt voor uw werk in Rhenen of
 • u functioneert niet voldoende in Rhenen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rhenen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rhenen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rhenen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rhenen verblijft, dan mag uw werkgever in Rhenen u eveneens wel ontslaan.