Ontslag Maarheeze

Uw werkgever in Maarheeze mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maarheeze zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maarheeze

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maarheeze. Uw werkgever in Maarheeze mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maarheeze arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maarheeze niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maarheeze te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maarheeze u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maarheeze of met bevallingsverlof bent in Maarheeze.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maarheeze kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maarheeze die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maarheeze
 • Als u in Maarheeze lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maarheeze wilt opnemen;
 • Omdat u in Maarheeze lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maarheeze lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maarheeze wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maarheeze op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maarheeze

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maarheeze. Uitzonderingen in Maarheeze;
 • Als uw werkgever in Maarheeze bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maarheeze aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maarheeze gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maarheeze niet geschikt voor uw werk in Maarheeze of
 • u functioneert niet voldoende in Maarheeze.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maarheeze

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maarheeze niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maarheeze of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maarheeze verblijft, dan mag uw werkgever in Maarheeze u eveneens wel ontslaan.