Ontslag Rheeveld

Uw werkgever in Rheeveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rheeveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rheeveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rheeveld. Uw werkgever in Rheeveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rheeveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rheeveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rheeveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rheeveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rheeveld of met bevallingsverlof bent in Rheeveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rheeveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rheeveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rheeveld
 • Als u in Rheeveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rheeveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Rheeveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rheeveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rheeveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rheeveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rheeveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rheeveld. Uitzonderingen in Rheeveld;
 • Als uw werkgever in Rheeveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rheeveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rheeveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rheeveld niet geschikt voor uw werk in Rheeveld of
 • u functioneert niet voldoende in Rheeveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rheeveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rheeveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rheeveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rheeveld verblijft, dan mag uw werkgever in Rheeveld u eveneens wel ontslaan.