Ontslag Rheebruggen

Uw werkgever in Rheebruggen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rheebruggen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rheebruggen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rheebruggen. Uw werkgever in Rheebruggen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rheebruggen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rheebruggen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rheebruggen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rheebruggen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rheebruggen of met bevallingsverlof bent in Rheebruggen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rheebruggen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rheebruggen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rheebruggen
 • Als u in Rheebruggen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rheebruggen wilt opnemen;
 • Omdat u in Rheebruggen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rheebruggen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rheebruggen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rheebruggen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rheebruggen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rheebruggen. Uitzonderingen in Rheebruggen;
 • Als uw werkgever in Rheebruggen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rheebruggen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rheebruggen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rheebruggen niet geschikt voor uw werk in Rheebruggen of
 • u functioneert niet voldoende in Rheebruggen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rheebruggen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rheebruggen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rheebruggen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rheebruggen verblijft, dan mag uw werkgever in Rheebruggen u eveneens wel ontslaan.