Ontslag Rhederveld

Uw werkgever in Rhederveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rhederveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rhederveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rhederveld. Uw werkgever in Rhederveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rhederveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rhederveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rhederveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rhederveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rhederveld of met bevallingsverlof bent in Rhederveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rhederveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rhederveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rhederveld
 • Als u in Rhederveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rhederveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Rhederveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rhederveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rhederveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rhederveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rhederveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rhederveld. Uitzonderingen in Rhederveld;
 • Als uw werkgever in Rhederveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rhederveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rhederveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rhederveld niet geschikt voor uw werk in Rhederveld of
 • u functioneert niet voldoende in Rhederveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rhederveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rhederveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rhederveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rhederveld verblijft, dan mag uw werkgever in Rhederveld u eveneens wel ontslaan.