Ontslag Rhederbrug

Uw werkgever in Rhederbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rhederbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rhederbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rhederbrug. Uw werkgever in Rhederbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rhederbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rhederbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rhederbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rhederbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rhederbrug of met bevallingsverlof bent in Rhederbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rhederbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rhederbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rhederbrug
 • Als u in Rhederbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rhederbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Rhederbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rhederbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rhederbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rhederbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rhederbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rhederbrug. Uitzonderingen in Rhederbrug;
 • Als uw werkgever in Rhederbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rhederbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rhederbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rhederbrug niet geschikt voor uw werk in Rhederbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Rhederbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rhederbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rhederbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rhederbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rhederbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Rhederbrug u eveneens wel ontslaan.