Ontslag Rheden

Uw werkgever in Rheden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rheden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rheden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rheden. Uw werkgever in Rheden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rheden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rheden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rheden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rheden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rheden of met bevallingsverlof bent in Rheden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rheden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rheden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rheden
 • Als u in Rheden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rheden wilt opnemen;
 • Omdat u in Rheden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rheden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rheden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rheden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rheden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rheden. Uitzonderingen in Rheden;
 • Als uw werkgever in Rheden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rheden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rheden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rheden niet geschikt voor uw werk in Rheden of
 • u functioneert niet voldoende in Rheden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rheden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rheden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rheden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rheden verblijft, dan mag uw werkgever in Rheden u eveneens wel ontslaan.