Ontslag Rhaan

Uw werkgever in Rhaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rhaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rhaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rhaan. Uw werkgever in Rhaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rhaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rhaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rhaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rhaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rhaan of met bevallingsverlof bent in Rhaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rhaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rhaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rhaan
 • Als u in Rhaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rhaan wilt opnemen;
 • Omdat u in Rhaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rhaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rhaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rhaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rhaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rhaan. Uitzonderingen in Rhaan;
 • Als uw werkgever in Rhaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rhaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rhaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rhaan niet geschikt voor uw werk in Rhaan of
 • u functioneert niet voldoende in Rhaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rhaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rhaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rhaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rhaan verblijft, dan mag uw werkgever in Rhaan u eveneens wel ontslaan.