Ontslag Boerhaar

Uw werkgever in Boerhaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boerhaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boerhaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boerhaar. Uw werkgever in Boerhaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boerhaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boerhaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boerhaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boerhaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boerhaar of met bevallingsverlof bent in Boerhaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boerhaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boerhaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boerhaar
 • Als u in Boerhaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boerhaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Boerhaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boerhaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boerhaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boerhaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boerhaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boerhaar. Uitzonderingen in Boerhaar;
 • Als uw werkgever in Boerhaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boerhaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boerhaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boerhaar niet geschikt voor uw werk in Boerhaar of
 • u functioneert niet voldoende in Boerhaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boerhaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boerhaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boerhaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boerhaar verblijft, dan mag uw werkgever in Boerhaar u eveneens wel ontslaan.