Ontslag Rewert /rewerd

Uw werkgever in Rewert /rewerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rewert /rewerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rewert /rewerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rewert /rewerd. Uw werkgever in Rewert /rewerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rewert /rewerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rewert /rewerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rewert /rewerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rewert /rewerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rewert /rewerd of met bevallingsverlof bent in Rewert /rewerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rewert /rewerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rewert /rewerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rewert /rewerd
 • Als u in Rewert /rewerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rewert /rewerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Rewert /rewerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rewert /rewerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rewert /rewerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rewert /rewerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rewert /rewerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rewert /rewerd. Uitzonderingen in Rewert /rewerd;
 • Als uw werkgever in Rewert /rewerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rewert /rewerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rewert /rewerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rewert /rewerd niet geschikt voor uw werk in Rewert /rewerd of
 • u functioneert niet voldoende in Rewert /rewerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rewert /rewerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rewert /rewerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rewert /rewerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rewert /rewerd verblijft, dan mag uw werkgever in Rewert /rewerd u eveneens wel ontslaan.