Ontslag Reuzenhoek

Uw werkgever in Reuzenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reuzenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reuzenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reuzenhoek. Uw werkgever in Reuzenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reuzenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reuzenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reuzenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reuzenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reuzenhoek of met bevallingsverlof bent in Reuzenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reuzenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reuzenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reuzenhoek
 • Als u in Reuzenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reuzenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Reuzenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reuzenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reuzenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reuzenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reuzenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reuzenhoek. Uitzonderingen in Reuzenhoek;
 • Als uw werkgever in Reuzenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reuzenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reuzenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reuzenhoek niet geschikt voor uw werk in Reuzenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Reuzenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reuzenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reuzenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reuzenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reuzenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Reuzenhoek u eveneens wel ontslaan.