Ontslag Reuver

Uw werkgever in Reuver mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reuver zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reuver

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reuver. Uw werkgever in Reuver mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reuver arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reuver niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reuver te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reuver u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reuver of met bevallingsverlof bent in Reuver.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reuver kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reuver die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reuver
 • Als u in Reuver lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reuver wilt opnemen;
 • Omdat u in Reuver lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reuver lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reuver wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reuver op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reuver

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reuver. Uitzonderingen in Reuver;
 • Als uw werkgever in Reuver bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reuver aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reuver gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reuver niet geschikt voor uw werk in Reuver of
 • u functioneert niet voldoende in Reuver.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reuver

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reuver niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reuver of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reuver verblijft, dan mag uw werkgever in Reuver u eveneens wel ontslaan.