Ontslag Reutum

Uw werkgever in Reutum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reutum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reutum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reutum. Uw werkgever in Reutum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reutum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reutum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reutum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reutum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reutum of met bevallingsverlof bent in Reutum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reutum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reutum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reutum
 • Als u in Reutum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reutum wilt opnemen;
 • Omdat u in Reutum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reutum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reutum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reutum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reutum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reutum. Uitzonderingen in Reutum;
 • Als uw werkgever in Reutum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reutum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reutum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reutum niet geschikt voor uw werk in Reutum of
 • u functioneert niet voldoende in Reutum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reutum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reutum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reutum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reutum verblijft, dan mag uw werkgever in Reutum u eveneens wel ontslaan.