Ontslag Reutje

Uw werkgever in Reutje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reutje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reutje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reutje. Uw werkgever in Reutje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reutje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reutje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reutje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reutje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reutje of met bevallingsverlof bent in Reutje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reutje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reutje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reutje
 • Als u in Reutje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reutje wilt opnemen;
 • Omdat u in Reutje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reutje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reutje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reutje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reutje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reutje. Uitzonderingen in Reutje;
 • Als uw werkgever in Reutje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reutje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reutje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reutje niet geschikt voor uw werk in Reutje of
 • u functioneert niet voldoende in Reutje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reutje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reutje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reutje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reutje verblijft, dan mag uw werkgever in Reutje u eveneens wel ontslaan.