Ontslag Reuth

Uw werkgever in Reuth mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reuth zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reuth

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reuth. Uw werkgever in Reuth mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reuth arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reuth niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reuth te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reuth u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reuth of met bevallingsverlof bent in Reuth.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reuth kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reuth die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reuth
 • Als u in Reuth lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reuth wilt opnemen;
 • Omdat u in Reuth lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reuth lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reuth wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reuth op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reuth

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reuth. Uitzonderingen in Reuth;
 • Als uw werkgever in Reuth bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reuth aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reuth gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reuth niet geschikt voor uw werk in Reuth of
 • u functioneert niet voldoende in Reuth.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reuth

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reuth niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reuth of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reuth verblijft, dan mag uw werkgever in Reuth u eveneens wel ontslaan.