Ontslag Reusel

Uw werkgever in Reusel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reusel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reusel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reusel. Uw werkgever in Reusel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reusel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reusel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reusel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reusel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reusel of met bevallingsverlof bent in Reusel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reusel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reusel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reusel
 • Als u in Reusel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reusel wilt opnemen;
 • Omdat u in Reusel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reusel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reusel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reusel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reusel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reusel. Uitzonderingen in Reusel;
 • Als uw werkgever in Reusel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reusel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reusel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reusel niet geschikt voor uw werk in Reusel of
 • u functioneert niet voldoende in Reusel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reusel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reusel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reusel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reusel verblijft, dan mag uw werkgever in Reusel u eveneens wel ontslaan.