Ontslag Retranchement

Uw werkgever in Retranchement mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Retranchement zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Retranchement

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Retranchement. Uw werkgever in Retranchement mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Retranchement arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Retranchement niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Retranchement te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Retranchement u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Retranchement of met bevallingsverlof bent in Retranchement.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Retranchement kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Retranchement die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Retranchement
 • Als u in Retranchement lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Retranchement wilt opnemen;
 • Omdat u in Retranchement lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Retranchement lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Retranchement wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Retranchement op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Retranchement

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Retranchement. Uitzonderingen in Retranchement;
 • Als uw werkgever in Retranchement bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Retranchement aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Retranchement gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Retranchement niet geschikt voor uw werk in Retranchement of
 • u functioneert niet voldoende in Retranchement.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Retranchement

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Retranchement niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Retranchement of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Retranchement verblijft, dan mag uw werkgever in Retranchement u eveneens wel ontslaan.