Ontslag Retersbeek

Uw werkgever in Retersbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Retersbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Retersbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Retersbeek. Uw werkgever in Retersbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Retersbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Retersbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Retersbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Retersbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Retersbeek of met bevallingsverlof bent in Retersbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Retersbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Retersbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Retersbeek
 • Als u in Retersbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Retersbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Retersbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Retersbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Retersbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Retersbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Retersbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Retersbeek. Uitzonderingen in Retersbeek;
 • Als uw werkgever in Retersbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Retersbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Retersbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Retersbeek niet geschikt voor uw werk in Retersbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Retersbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Retersbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Retersbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Retersbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Retersbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Retersbeek u eveneens wel ontslaan.