Ontslag Ressen

Uw werkgever in Ressen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ressen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ressen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ressen. Uw werkgever in Ressen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ressen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ressen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ressen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ressen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ressen of met bevallingsverlof bent in Ressen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ressen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ressen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ressen
 • Als u in Ressen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ressen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ressen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ressen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ressen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ressen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ressen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ressen. Uitzonderingen in Ressen;
 • Als uw werkgever in Ressen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ressen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ressen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ressen niet geschikt voor uw werk in Ressen of
 • u functioneert niet voldoende in Ressen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ressen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ressen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ressen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ressen verblijft, dan mag uw werkgever in Ressen u eveneens wel ontslaan.