Ontslag Respelhoek

Uw werkgever in Respelhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Respelhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Respelhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Respelhoek. Uw werkgever in Respelhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Respelhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Respelhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Respelhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Respelhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Respelhoek of met bevallingsverlof bent in Respelhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Respelhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Respelhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Respelhoek
 • Als u in Respelhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Respelhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Respelhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Respelhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Respelhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Respelhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Respelhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Respelhoek. Uitzonderingen in Respelhoek;
 • Als uw werkgever in Respelhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Respelhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Respelhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Respelhoek niet geschikt voor uw werk in Respelhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Respelhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Respelhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Respelhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Respelhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Respelhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Respelhoek u eveneens wel ontslaan.