Ontslag Renswoude

Uw werkgever in Renswoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Renswoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Renswoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Renswoude. Uw werkgever in Renswoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Renswoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Renswoude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Renswoude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Renswoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Renswoude of met bevallingsverlof bent in Renswoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Renswoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Renswoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Renswoude
 • Als u in Renswoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Renswoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Renswoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Renswoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Renswoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Renswoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Renswoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Renswoude. Uitzonderingen in Renswoude;
 • Als uw werkgever in Renswoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Renswoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Renswoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Renswoude niet geschikt voor uw werk in Renswoude of
 • u functioneert niet voldoende in Renswoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Renswoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Renswoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Renswoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Renswoude verblijft, dan mag uw werkgever in Renswoude u eveneens wel ontslaan.