Ontslag Renneborg

Uw werkgever in Renneborg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Renneborg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Renneborg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Renneborg. Uw werkgever in Renneborg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Renneborg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Renneborg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Renneborg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Renneborg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Renneborg of met bevallingsverlof bent in Renneborg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Renneborg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Renneborg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Renneborg
 • Als u in Renneborg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Renneborg wilt opnemen;
 • Omdat u in Renneborg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Renneborg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Renneborg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Renneborg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Renneborg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Renneborg. Uitzonderingen in Renneborg;
 • Als uw werkgever in Renneborg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Renneborg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Renneborg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Renneborg niet geschikt voor uw werk in Renneborg of
 • u functioneert niet voldoende in Renneborg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Renneborg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Renneborg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Renneborg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Renneborg verblijft, dan mag uw werkgever in Renneborg u eveneens wel ontslaan.