Ontslag Renkum

Uw werkgever in Renkum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Renkum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Renkum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Renkum. Uw werkgever in Renkum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Renkum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Renkum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Renkum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Renkum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Renkum of met bevallingsverlof bent in Renkum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Renkum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Renkum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Renkum
 • Als u in Renkum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Renkum wilt opnemen;
 • Omdat u in Renkum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Renkum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Renkum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Renkum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Renkum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Renkum. Uitzonderingen in Renkum;
 • Als uw werkgever in Renkum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Renkum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Renkum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Renkum niet geschikt voor uw werk in Renkum of
 • u functioneert niet voldoende in Renkum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Renkum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Renkum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Renkum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Renkum verblijft, dan mag uw werkgever in Renkum u eveneens wel ontslaan.