Ontslag Renesse

Uw werkgever in Renesse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Renesse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Renesse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Renesse. Uw werkgever in Renesse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Renesse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Renesse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Renesse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Renesse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Renesse of met bevallingsverlof bent in Renesse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Renesse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Renesse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Renesse
 • Als u in Renesse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Renesse wilt opnemen;
 • Omdat u in Renesse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Renesse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Renesse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Renesse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Renesse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Renesse. Uitzonderingen in Renesse;
 • Als uw werkgever in Renesse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Renesse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Renesse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Renesse niet geschikt voor uw werk in Renesse of
 • u functioneert niet voldoende in Renesse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Renesse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Renesse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Renesse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Renesse verblijft, dan mag uw werkgever in Renesse u eveneens wel ontslaan.