Ontslag Remswerd

Uw werkgever in Remswerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Remswerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Remswerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Remswerd. Uw werkgever in Remswerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Remswerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Remswerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Remswerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Remswerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Remswerd of met bevallingsverlof bent in Remswerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Remswerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Remswerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Remswerd
 • Als u in Remswerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Remswerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Remswerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Remswerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Remswerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Remswerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Remswerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Remswerd. Uitzonderingen in Remswerd;
 • Als uw werkgever in Remswerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Remswerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Remswerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Remswerd niet geschikt voor uw werk in Remswerd of
 • u functioneert niet voldoende in Remswerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Remswerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Remswerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Remswerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Remswerd verblijft, dan mag uw werkgever in Remswerd u eveneens wel ontslaan.