Ontslag Remmerden

Uw werkgever in Remmerden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Remmerden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Remmerden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Remmerden. Uw werkgever in Remmerden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Remmerden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Remmerden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Remmerden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Remmerden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Remmerden of met bevallingsverlof bent in Remmerden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Remmerden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Remmerden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Remmerden
 • Als u in Remmerden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Remmerden wilt opnemen;
 • Omdat u in Remmerden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Remmerden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Remmerden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Remmerden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Remmerden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Remmerden. Uitzonderingen in Remmerden;
 • Als uw werkgever in Remmerden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Remmerden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Remmerden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Remmerden niet geschikt voor uw werk in Remmerden of
 • u functioneert niet voldoende in Remmerden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Remmerden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Remmerden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Remmerden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Remmerden verblijft, dan mag uw werkgever in Remmerden u eveneens wel ontslaan.