Ontslag Rekken

Uw werkgever in Rekken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rekken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rekken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rekken. Uw werkgever in Rekken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rekken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rekken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rekken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rekken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rekken of met bevallingsverlof bent in Rekken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rekken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rekken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rekken
 • Als u in Rekken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rekken wilt opnemen;
 • Omdat u in Rekken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rekken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rekken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rekken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rekken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rekken. Uitzonderingen in Rekken;
 • Als uw werkgever in Rekken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rekken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rekken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rekken niet geschikt voor uw werk in Rekken of
 • u functioneert niet voldoende in Rekken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rekken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rekken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rekken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rekken verblijft, dan mag uw werkgever in Rekken u eveneens wel ontslaan.