Ontslag Reitsum

Uw werkgever in Reitsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reitsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reitsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reitsum. Uw werkgever in Reitsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reitsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reitsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reitsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reitsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reitsum of met bevallingsverlof bent in Reitsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reitsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reitsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reitsum
 • Als u in Reitsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reitsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Reitsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reitsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reitsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reitsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reitsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reitsum. Uitzonderingen in Reitsum;
 • Als uw werkgever in Reitsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reitsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reitsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reitsum niet geschikt voor uw werk in Reitsum of
 • u functioneert niet voldoende in Reitsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reitsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reitsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reitsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reitsum verblijft, dan mag uw werkgever in Reitsum u eveneens wel ontslaan.