Ontslag Reijmerstok

Uw werkgever in Reijmerstok mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reijmerstok zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reijmerstok

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reijmerstok. Uw werkgever in Reijmerstok mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reijmerstok arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reijmerstok niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reijmerstok te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reijmerstok u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reijmerstok of met bevallingsverlof bent in Reijmerstok.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reijmerstok kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reijmerstok die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reijmerstok
 • Als u in Reijmerstok lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reijmerstok wilt opnemen;
 • Omdat u in Reijmerstok lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reijmerstok lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reijmerstok wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reijmerstok op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reijmerstok

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reijmerstok. Uitzonderingen in Reijmerstok;
 • Als uw werkgever in Reijmerstok bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reijmerstok aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reijmerstok gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reijmerstok niet geschikt voor uw werk in Reijmerstok of
 • u functioneert niet voldoende in Reijmerstok.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reijmerstok

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reijmerstok niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reijmerstok of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reijmerstok verblijft, dan mag uw werkgever in Reijmerstok u eveneens wel ontslaan.